logo projektu W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy realizację Projektu "Mówię - Słucham - Rozumiem". W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć terapeutycznych - wprowadzaną jako nowość - metodą Tomatisa oraz Makaton. Oprócz tego będą prowadzone zajęcia z terapii logopedycznej, sensorycznej, polisensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, Zajęcia te będą odbywały się indywidualnie. Przewidzane są także dodatkowe zajęcia uzupełniające oraz rozwijające z zakresu wiedzy przyrodniczej, humanistycznej, języka angielskiego.

W ramach projektu w pełni zostanie wyposażony gabinet do terapii metodą Tomatisa, Makatona, doposażone zostaną gabinety terapii sensorycznej, polisensorycznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, a także pracownia komputerowa z dziesięcioma nowymi laptopami, ekranem multimedialnym i rzutnikiem. Wartość projektu to 415.195 zł.
O tym co się dzieje w trakcie realizacji projektu oraz aktualne harmonogramy zajęć czytaj na stronie Aktualności.

Przekierowanie na BIP Ośrodka